Copyright(c) Copyright 2006-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone Saleilokale.pl


Informacje prezentowane w serwisie saleilokale.pl podlegają ochronie Ustawy o ochronie baz danych, której naruszenie podlega sankcjom art.11 i art.12 tej ustawy. Cały serwis polega ochronie Ustawy o prawie autorskim.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE / ALL RIGHTS RESERVED

Ani w całości, ani żadna część publikacji znajdujących się w serwisie Saleilokale.pl nie może być przedrukowywana, powielana lub odtwarzana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich - Saleilokale.pl.

Na stronach prezentujących poszczególne obiekty Saleilokale.pl zamieszcza tylko aktualne informacje, przekazane i uzgodnione z właścicielami obiektów. Znaki firmowe i fotografie prezentowane są na zlecenie właścicieli obiektów. Prezentujemy tylko elementy graficzne otrzymane od właścicieli obiektów, bądź wskazane jako ich własność i prezentujemy je za ich zgodą i na ich odpowiedzialność.

1. Użytkownik wgrywając zdjęcia na serwer udziela nielimitowanych czasowo praw własności zdjęć w tym do ich przetwarzania, modyfikacji i dystrybucji serwisowi Saleilokale.pl
2. Użytkownik umieszczając tekst w formularzu obiektu udziela nielimitowanych czasowo praw własności tego tekstu w tym do jego przetwarzania, modyfikacji i dystrybucji serwisowi Saleilokale.pl
3. Użytkownik udziela nielimitowanych czasowo praw własności do wpisów z profilu facebook, umieszczanych w bazie danych Saleilokale.pl w tym do ich przetwarzania, modyfikacji i dystrybucji serwisowi Saleilokale.pl
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć, zdjęcia, tekst, wpisy facebook, logując się na swoje konto.