Sala weselna, dom weselny, wesele, slub, przyjecia weselne, sala na wesele

Regulamin serwisu Saleilokale.plTen dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny Saleilokale.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawna podstawę określająca zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz sie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

>Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatnosci i zaufania.

1. Charakter i cele witryny Saleilokale.pl
Witryna Saleilokale.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujacych usługi wynajmu sali w Polsce i za granicą.Serwis należy do firmy Webgallery z Warszawy.

2. Rejestracja uzytkowników i ochrona danych
Osoba, która pragnie dodać do bazy Saleilokale.pl swoja ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakonczeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania sie do Panelu Administracyjnego umozliwiajacego dodanie oferty.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które moga byc zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny Saleilokale.pl, sa gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatnosci oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwosci użytkowników witryny
Rejestrując się w witrynie Saleilokale.pl:
- zgadzasz sie podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
- zgadzasz sie na przetwarzanie danych osobowych wg. (UE) 2016/679 z 27.04.2016 tzw. RODO,
- akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
- zgadzasz się na otrzymywanie od Nas maili z ofertami,
- zgadzasz się na umieszczanie zdjęć i oferty na Fanpagu facebooka Saleilokale.pl,
- zobowiazujesz sie do utrzymania w tajemnicy Twojego hasla i zgadzasz sie odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostepem do witryny przez osoby, którym udostepnisz swój login i haslo,
- zobowiazujesz sie zawiadomic nas natychmiast o jakimkolwiek nieupowaznionym dostepie do witryny za pomoca Twojego hasla albo o zarejestrowaniu sie w witrynie z Twojego konta pocztowego.

4. Odpowiedzialność
Saleilokale.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Uzytkowników informacji uzyskanych za posrednictwem Saleilokale.pl. Dane publikowane na lamach Saleilokale.pl pochodza z wiarygodnych, sprawdzonych, publicznie dostepnych zródel oraz od zarejestrowanych uzytkowników Saleilokale.pl. Staramy sie aby prezentowane informacje byly rzetelne i uczciwe.
Prezentowane na lamach Saleilokale.pl poglady, opinie i komentarze stanowia wyraz osobistej wiedzy i pogladów ich autorów, nie powinny byc interpretowane w zaden inny sposób.

5. Respektowanie praw wlasnosci, zastrzezenie praw autorskich
Udostepniajac witryne, zwracamy szczególna uwage na koniecznosc respektowania praw wlasnosci intelektualnej. Informujemy, ze witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materialy, w szczególnosci teksty, zdjecia i grafike, a przyjety w witrynie wybór i uklad prezentowanych w nim tresci stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie sa wlasnoscia ich twórców.

Serwis Saleilokale.pl zastrzega mozliwosc blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

6. Aktywnosc uzytkowników w witrynie, przesylanie materialów
Masz prawo przesylania do witryny swoich informacji, materialów, dokumentów. Z tym prawem wiaze sie z jednej strony mozliwosc oddzialywania na innych uzytkowników witryny, a z drugiej dostep do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrazliwych na zachowania, które moga zaklócic sprawnosc jego dzialania.

W zwiazku z tym w pelni zgadzasz sie, ze Twoja aktywnosc w ramach witryny i konta:
- nie może byc sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, nie moze byc dla innych w zaden sposób niebezpieczna i w zwiazku z tym nie bedziesz przesylac do witryny lub wykorzystujac mechanizmy witryny zadnych informacji i materialów, naruszajacych ogólnie przyjete normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materialów i wypowiedzi, które wzywaja do nietolerancji, nienawisci, przemocy, okrucienstwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
- nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godnosci, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w zwiazku z tym powstrzymasz sie od wypowiedzi obrazliwych lub agresywnych oraz nie bedziesz zbierac lub usuwac jakichkolwiek danych o innych uzytkownikach witryny,
- nie bedziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsylania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;
Zgadzasz sie, aby wydawca witryny Saleilokale.pl mial prawo do modyfikacji badz usunięcia kazdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

7. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jezeli uwazasz, ze Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa wlasnosci intelektualnej zostaly w jakikolwiek sposób badz w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie Saleilokale.pl, prosimy o przeslanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

8. Wylaczenia gwarancji
W pelni akceptujesz, ze wydawca udostepnia witryne Saleilokale.pl taka jaka jest.
Zdajesz sobie sprawe, ze opublikowane w witrynie materialy moga zawierac nieprawdziwe informacje, lub w jakis inny sposób nie odpowiadac Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz sie, ze korzystasz z witryny Saleilokale.pl tylko i wylacznie na wlasna odpowiedzialnosc i wlasne ryzyko.

Wszystkie informacje, materialy lub uslugi dostarczane za posrednictwem witryny oferowane sa bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególnosci:
- Wydawca witryny Saleilokale.pl nie zapewnia gwarancji dotyczacych prawidlowosci lub kompletnosci jakichkolwiek materialów, informacji lub ustalen umieszczonych w witrynie,
- Wydawca witryny Saleilokale.pl nie gwarantuje, iz kazda zamieszczona w witrynie Saleilokale.pl oferta sprosta oczekiwaniom kazdego Uzytkownika co do merytorycznej zawartosci, dokladnosci czy przydatnosci uzyskanych informacji.

9. Odsylacze do innych witryn, ogloszenia i reklamy
W witrynie Saleilokale.pl sa publikowane odsylacze do innych witryn. Moga równiez byc publikowane ogloszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny Saleilokale.pl nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za tresc, scislosc, zawartosc lub dostepnosc informacji, do których prowadza odsylacze.

10. Rozstrzyganie sporów
W zwiazku z mozliwoscia wystapienia sporów zwiazanych z korzystaniem z witryny:
- zgadzasz sie, ze niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogace wyniknac z wykonania zobowiazan zawartych w niniejszych warunkach beda rozstrzygane przez wlasciwy terytorialnie i rzeczowo sad powszechny w Polsce.
- zgadzasz sie, ze w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowien tego Regulaminu zostalo uznane za niezgodne z prawem przez wlasciwy sad, to decyzja sadu nie powoduje uchylenia innych postanowien tego Regulaminu i w zwiazku z tym wszystkie inne postanowienia zachowuja swoja moc.
- zgadzasz sie, ze w przypadku niezgodnosci pomiedzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawce, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje sie za wazniejsze warunki okreslone w dokumencie, z wyjatkiem wyrazonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa byla w rozdziale Wylaczenia gwarancji.

11. Odpowiedzialność Usługodawcy

- korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.

- usługodawca udostępnia Serwis w celu zamieszczania przez Użytkowników własnych materiałów i z nich korzystania, nie zapoznaje się jednakże z treścią tych materiałów ani nie ingeruje w ich techniczną charakterystykę. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość. Usługodawca zastrzega sobie prawo do trwałego lub czasowego uniemożliwienia dostępu do materiału lub odesłania zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu mającym miejsce w związku z ich zamieszczeniem.

- osoba korzystająca z Serwisu odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez osobę korzystającą lub używane przez nią w korzystaniu z Serwisu urządzenie.

- wszelkie materiały tekstowe, graficzne i multimedialne pozostające w lub odnoszące się do Serwisu, z zastrzeżeniem materiałów stanowiących mechanizm funkcjonowania oraz interfejs Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych podmiotów do nich uprawnionych innych niż Usługodawca, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy i praw z rejestracji wzoru przemysłowego, a Użytkownik zamieszczając materiały potwierdza, że są one przedmiotem przysługujących mu praw wyłącznych lub tez uzyskał zgodę na korzystanie z praw do tych materiałów od osób, którym prawa takie przysługują.

- użytkownikowik nie może wnieść o zwrot poniesionych kosztów, jeżeli zrezygnował z usług serwisu. Saleilokale.pl nie ponosi odpowiedzialności za rezygnacje użytkowników i nie ponosi kosztów z tego tytułu.

- serwis Saleiloakele.pl zastrzega sobie prawo do okresowych wyłączeń witryny w celach aktualizacyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za błędy firm trzecich (hostingowych, reklamowych itd.) współpacujących z serwisiem Saleilokale.pl.

12. Zmiany regulaminu korzystania z witryny Saleilokale.pl
Zgadzasz sie, ze Wydawca serwisu Saleilokale.pl zastrzega sobie wylaczne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania uzytkowników. Uzytkownicy odpowiedzialni sa za regularne przegladanie tych warunków oraz zastrzezen, a nastepujace po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacja.

13. Dodawanie obiektów poprzez zespól Saleilokale.pl.
Godzac sie na dodanie oferty poprzez Zespól Saleilokale.pl, Saleilokale.pl domniemuje, ze prawa wlasnosci materialów które udostepniasz i z których korzysta przy dodaniu oferty (strona internetowa, zdjecia itd.) naleza do Ciebie. Godzac sie na dodanie oferty poprzez Zespól Saleilokale.pl, zobowiazujesz sie do posiadania praw wlasnosci materialów wykorzystanych przez Saleilokale.pl. W przeciwnym wypadku zobowiazujesz sie do zmiany materialów wyswietlanych w Saleilokale.pl.

13. Informacje zawarte na stronach Saleilokale.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

14. Administrator Saleilokale.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.